Jogi feltételek

A WWW.5ASEC.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 

1. WWW.5ASEC.HU WEBOLDAL BEMUTATÁSA

 

A www.5asec.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal vagy www.5asec.hu weboldal) üzemeltetője: ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709063)

 

A www.5asec.hu weboldal közzétételéért felelős: Ruga Róbert, ügyvezető

A Weboldal fejlesztője:
Agence Gardeners
ZAC de Valparc
74330 Poisy
France
Tel.:+33(0)450244244

A weboldal üzemeltetőjét (webmestert) a hu@5asec.com e-mail címen érheti el.

           

2. SZELLEMI TULAJDONJOG

A Weboldal és annak minden tartalma, eleme (szöveges és vizuális tartalma, fotók, videók, grafikai ábrázolások, adatállományok, stb.), ideértve a Weboldalon megjelenő márkákat, logókat és domain neveket a 5àsec Group SAS, mint a 5àsec Group (5àsec csoport) anyavállalata tulajdonát képezik és az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagosan jogosult azt használni. A 5asec domain név a DCI SA tulajdona, amely a 5àsec Group-hoz tartozó, a 5asec weboldalt kezelő és adminisztrátori szolgáltatásokat ellátó társaság és az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult azt Magyarországon használni.

A Weboldal vagy annak tartalma egészének vagy egy részének bármilyen eljárással és bármilyen eszközön történő mindenfajta másolása, bemutatása, módosítása, közzététele, átadása vagy eltorzítása tilos. A Weboldal vagy annak tartalma vagy az ott közölt információk nem megengedett használata a használó felelősségre vonását eredményezi és hamisítást, illetve a szellemi tulajdon megsértését jelenti és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok alapján szankcionálandó. Bármilyen, a Weboldalt érintő kódvisszafejtés vagy kódvisszafejtési kísérlet vagy a kiszolgáló infrastruktúrájához csalárd módon történő hozzáférés vagy adatnak, illetve adatállománynak a Weboldalról történő kivonása, másolása tilos és jogi felelősségre vonást von mag után és bizalommal való visszaélés, hamisítást, tisztességtelen versenyt és a márkanév lerombolását valósítja meg.

 

A Weboldal semelyik része nem másolható vagy utánozható, nem készíthető belőle kivonat, nem módosítható, nem adható ki újra, nem tölthető fel, nem torzítható el, nem sugározható, nem terjeszthető, sem egészben, sem részben, semmilyen formában és semmilyen eszközzel a DCI SA., illetve az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Weboldal látogatói ezeknek a kikötéseknek a betartása mellett személyes vagy szakmai szükségleteik céljából (a választott szolgáltatásnak megfelelően) hozzáférhetnek és használhatják a Weboldalt. A Weboldal bármely részének a DCI S.A., illetve az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kifejezetten engedélyezett használata során tartózkodni kell annak tartalma bármilyen módon történő eltorzításától, módosításától, megváltoztatásától és minden esetben meg kell említeni a jogosult tulajdonost és a tartalom forrását (www.5asec.hu).

Fotó és kép készítője: Shutter Stock, Thinkstock, Istockphotos, Alban Nieroz, Yanis Ourabah Photographer

Kiadói tartalom: DCI S.A. és ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3. FÜGGETLENSÉG

A jelen Weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások egy viszonteladói hálózaton keresztül kerülnek értékesítésre. A viszonteladók olyan jogi személyiséggel rendelkező társaságok, amelyek saját nevükben és javukra folytatnak gazdasági tevékenységet anélkül, hogy egymással összetartoznának. Ennek következtében teljes felelősséggel tartoznak azokért az információkért, amelyek az egyes országokban általuk és saját, egyedüli felelősségük mellett működtetett weboldalakon találhatóak.

A 5àsec Group SAS, a DCI S.A. vagy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bármikor, előzetes értesítés nélkül jogosult fejlesztéseket és változtatásokat eszközölni a Weboldalon szereplő termékeken, ajánlatokon és szolgáltatásokon.

4. HIPERTEXT HIVATKOZÁSOK

A Weboldal hiperlinkeken keresztül más weboldalakhoz is hozzáférést biztosít. Tekintettel arra, hogy ezeket a weboldalakat az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem kezeli, a tatalmuk felett nem tudnak ellenőrzést gyakorolni. Következésképpen, a felelősségük teljes mértékben kizárt a másik weboldalak bármelyik oldalán elérhető tartalmakért, továbbá személyes adatok lehetséges gyűjtéséért vagy továbbításáért, cookie-k használatáért vagy bármilyen más olyan eljárásért, amelyet ennek érdekében alkalmaznak ezeken a weboldalakon. Ezenfelül az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizár minden felelősséget, továbbá a jelen Weboldalra mutató linkeket tartalmazó, harmadik személyek által működtetett weboldalak üzemeltetőivel, hirdetőivel közös (egyetemleges) helytállási kötelezettséget. Végül tilos a DCI S.A., illetve az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes hozzájárulása nélkül bármilyen, a Weboldal bármely lapjára mutató mélylinket létrehozni és keret- vagy hasonló, a Weboldal lapjaira mutató közvetlen linket alkalmazó technika segítségével azt beépíteni vagy ezeket harmadik személyek weboldalaiba beépíteni.

5. COOKIE-K (SÜTIK)

A Weboldal felkeresése során az Ön számítógépére cookie-kat helyezünk el. A cookie-k nem teszik lehetővé számunkra, hogy Önt beazonosítsuk. Használatuk arra szolgál, hogy információkat gyűjtsünk és tároljunk az Ön Weboldalunkon történő böngészési szokásairól (a megtekintett web lapok, időráfordítás, stb.), ami a Weboldal által beolvasásra kerül az Ön következő látogatásai során, illetve azokat a következők szerint felhasználjuk. A cookie-k használatával Ön hozzájárul a bejelentkezéssel kapcsolatos adatok megjegyzéséhez, a feladatok folyamatának, illetve az oldalhasználat megjegyzéséhez és –elemzéséhez, illetve az oldalhasználat aktivitások felhasználásához, ez utóbbi kettőhöz azért, hogy testreszabott tartalmakat jeleníthessünk meg a Weboldalon, illetve személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Önnek a megadott elérhetőségeire, a statisztikai célt szolgáló webanalitikai mérések elvégzéséhez, a Weboldalon a hirdetések elhelyezéséhez, továbbá az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez, Ha nem kívánja, hogy a Weboldalunk cookie-kat tároljon az Ön számítógépén, ezeket letilthatja a böngésző beállításaiban. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket attól függően, hogy milyen böngészőt használ (a leggyakoribb böngészőket lent találja):

Mozilla böngészőn:
•    Szerkesztés
•    Kedvencek
•    Adatvédelem és Biztonság
•    Sütik
•    Sütik megtekintése. Innentől kezdve (elérhető a postafiók és a böngésző számára):
•    vagy Összes süti törlése,
•    vagy Süti törlése.

Firefox böngészőn:
•    Beállítások
•    Adatvédelem és Biztonság
•    Sütik és oldaladatok, innentől
•    sütik és oldaladatok elfogadása,
•    sütik és oldaladatok blokkolása.

Internet Explorer böngészőn:
•    Eszközök
•    Internetbeállítások
•    Adatvédelem
•    Speciális adatvédelmi beállítások

•    Cookie-k, innentől
•    Belső cookie-k

  • Elfogadás
  • Blokkolás
  • Rákérdezés

•    Külső cookie-k

  • Elfogadás
  • Blokkolás
  • Rákérdezés

6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat tartalmazó fájl az adatvesztés és a visszaélések elkerülése érdekében biztosítva van. Amikor felkeresi a Weboldalt, sor kerülhet arra, hogy néhány, Önre vonatkozó személyes adatot megadjon az online felületünkön annak érdekében, hogy információ-kérésre vonatkozó kérdéseire válaszoljunk és jobban megértsük az elvárásait, továbbá, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokból részesüljön. Ezeket az adatokat elemzés, tanulmányozás céljából és kereskedelmi célokból gyűjtjük, a Weboldalon keresztül, online módon adott hozzájárulásnak megfelelően. A személyes adatokat biztonságosan és bizalmas módon tároljuk az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál, aki az egyedüli fogadója ezeknek. Megjegyzendő, hogy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti az alkalmazandó jog által előírt megfelelő adatvédelmi szintet. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személyek felé és a szolgáltatás nyújtását követően azonnal vagy ennek hiányában 30 napon belül töröljük.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 7. és 15-20. cikkei alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-a szerint az érintett jogosult arra, hogy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatai tekintetében

•           a személyes adatokhoz hozzáférjen;

•           a személyes adatok helyesbítését kérje;

•           a személyes adatok törlését kérje;

•           a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

•           tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

•           a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

•           amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelő e-mail címére (hu@5asec.com) vagy postai címére (1139 Budapest, Forgách utca 37.) küldött levelében bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. FELELŐSSÉG

A Weboldalon lévő információkat csak információs céllal nyújtjuk és azok nem kötnek bennünket. Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem tudja garantálni ezeknek az információknak a pontosságát, teljességét és időszerűségét. A Weboldalon lévő információk technikai pontatlanságokat vagy sajtóhibákat tartalmazhatnak. Rendszeresen eszközölhetünk a jelen Felhasználási feltételeket érintő változtatásokat. Különösképpen, a jelen Weboldalon fellelhető információk nem jelenthetnek semmiféle tanácsot vagy ajánlást a felhasználók részére, akik ezáltal saját maguk kizárólagosan felelnek a közvetlen vagy közvetett anyagi, illetve nem anyagi, előre látható vagy előre nem látható, bármilyen jellegű károkért vagy sérelmekért, amelyek a Weboldal általuk vagy az általuk felhatalmazott személyek által történő használatból eredően vagy arra visszavezethetően keletkeznek. A felhasználók lemondanak arról, hogy bármilyen igénnyel éljenek vagy jogi eljárást indítsanak ezeknek a károknak vagy sérelmeknek a vonatkozásában az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Weboldal üzemeltetőjének szerződéses felelőssége vagy bármilyen más indok alapján.

Mindazonáltal, az internet használata és az internetes adatátvitel nem teljes mértékben biztonságos és az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem tudja garantálni az elektronikus kommunikáció teljes biztonságát. Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, az ellenőrzése alatt nem álló elektronikus kommunikáció - azaz az internetes adatátvitel és az Ön internet kapcsolata - útján gyűjtött adatokat érintő adatvesztéséért, -kiszivárgásért, adatokkal való visszaélésért, adatok sérüléséért, megsemmisüléséért. Ezért figyelmébe ajánljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), az internetes szolgáltatók ajánlásait annak érdekében, hogy az internet kapcsolatát biztonságossá tegye, továbbá győződjön meg arról, hogy az internetet biztonságosan használja.

8. ALKALMAZANDÓ JOG

A Weboldalhoz való csatlakozással, a Weboldal felkeresésével vagy használatával, Ön hozzájárul a jelen feltételek és kikötések alkalmazásához, továbbá tudomásul veszi azt, hogy ezek által kötve van, hozzájárul továbbá a magyar jog alkalmazásához és a magyar bíróságok előtti eljáráshoz.